10 کاری که برای شاد بودن باید انجام دهیم (فرانسوی)

در این ویدیو ناتالی مارتین، مربی بیداری هوشیاری، در رابطه با 10 کاری که برای شاد بودن باید انجام بدیم صحبت می کند.  

15 عادت افراد ناراضی (فرانسوی)

در این ویدیو ناتالی مارتین، مربی بیداری هوشیاری، 15 عادتی که افراد ناراضی دارند را بازگو می کند.

آموزش جامع آلمانی مبتدی

در این ویدیو آموزش زبان آلمانی به صورت فشرده قرار گرفته است.