برای افرادی که شروع به یادگیری زبان انگلیسی میکنند مهم ترین و اصلی ترین بخش یادگیری زبان انگلیسی مکالمه و توانایی صحبت کردن است ممکن است دایره لغات بالایی داشته باشید اما زمانی که شروع به صحبت کردن به زبان انگلیسی میکنید با چالش های زیادی روبه رو می شوید بهترین راه برای مسلط شدن به صحبت کردن به زبان انگلیسی بدون ترس و خجالت،  هم صحبتی با دیگر زبان آموزان  و قرار گرفتن در محیط های انگلیسی زبان است برای رسیدن به این هدف شما را دعوت میکنیم به خانواده گرم کانون زبان نجم  بپیوندید. در زیر میتوانید ویدئو زبان آموزان کانون زبان نجم را مشاهده کنید زبان آموزانی که در دوران کرونا یادگیری را از طریق آموزش مجازی و یا حضوری با استادان ما دنبال کردند و بسیار مسلط و جدی به زبان انگلیسی صحبت میکنند.