سبد خرید 0

انگلیسی کودکان

کودکان 3 تا 5 سال

کتاب ترم تعداد جلسات ترم
Little Pocket ترم 1 12
Little Pocket ترم 2 12
Little Pocket ترم 3 12
Pocket 1 ترم 1 12
Pocket 1 ترم 2 12
Pocket 1 ترم 3 12
Pocket 2 ترم 1 12
Pocket 2 ترم 2 12
Pocket 2 ترم 3 12
Pocket 3 ترم 1 12
Pocket 3 ترم 2 12
Pocket 3 ترم 3 12

کودکان 6 تا 8 سال

کتاب ترم تعداد جلسات ترم
Phonics 1 ترم 1 12
Phonics 1 ترم 2 12
Phonics 2 ترم 1 12
Phonics 2 ترم 2 12
Phonics 3 ترم 1 12
Phonics 3 ترم 2 12
Phonics 4 ترم 1 12
Phonics 4 ترم 2 12
Phonics 4 ترم 3 12
Phonics 5 ترم 1 12
Phonics 5 ترم 2 12
Phonics 6 ترم 1 12
Phonics 6 ترم 2 12
Phonics 7 ترم 1 12
Phonics 7 ترم 2 12
Phonics 7 ترم 3 12

کودکان 9 تا 12 سال

کتاب ترم تعداد جلسات ترم
Starter ترم 1 12
First and Friends 1 ترم 1 12
First and Friends 1 ترم 2 12
First and Friends 2 ترم 1 12
First and Friends 2 ترم 2 12
First and Friends 3 ترم 1 12
First and Friends 3 ترم 2 12
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://najmnlc.com/?p=1707
علاقمندی ها 0