در بخش آموزش‌های تصویری کانون زبان نجم قصد داریم داستان‌های کوتاه، فیلم های زبان اصلی و تست های تصویری کوتاه به صورت رایگان جمع آوری کرده و مجموعه ای فراهم آوریم تا زبان آموزان گرامی بتوانند از طریق رسانه نجم از این آموزش‌ها استفاده کنند و مهارت‌های شنیداری و درک مطلب آنها به صورت همزمان تقویت شود. آموزش‌های تصویری در زیر به چند مجموعه زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی و چند زبان دیگر گردآوری شده است.